Tình tr ạng ngh ề nghi ệp
 
 
Tình hình hợp tác với bên Vi ệt Nam
Trang đầu -> Tin tức -> Tình trạng hợp tác với phía Việt Nam -> Đọc
 
Thần Châu - Đại lý đầu tiên của Thiên Ba tại Hà Nội
Thông qua quá trình thương lượng và đàm phán , từ 01/01/2010 , cửa hàng Quảng cáo In lưới Thương mại Thần Châu chính thức trở thành đại lý phân phối sản phẩm của Thiên Ba tại Hà Nội .

 

 
  TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN MỸ THUẬT IN LƯỚI THIÊN BA NAM NINH
Văn phòng đại diện tại Hà Nội - Việt Nam

Địa chỉ : Số 26/661 Đường Đông Kim Ngưu - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội (gần cầu Mai Động)
ĐT :04.36368588 / 0983040118 Email : namninh_thienba@yahoo.com
ebsite : www.nntobo.com
Sở hữu bản quy ền Copyright ©2007 Trung tâm phàt triển mỹ thu ật in lụa Thiên Ba Nam Ninh- Quảng Tây -Trung Quốc

Website : www.nntobo.com